Spracovanie osobných údajov

Pre úspešné využívanie služieb, ktoré táto webová stránka ponúka, v niektorých prípadoch potrebujeme spracovávať osobné údaje užívateľov.
Toto spracovávanie podlieha nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov). Známe tiež ako “GDPR”.

Neposielame žiadne obchodné oznámenia. Osobné (ani žiadne iné) údaje nespracovávame pre potreby cieleného ponuky tovarov alebo služieb. Osobné údaje nepredávame ani neposkytujeme tretím stranám. Súhlas považujeme za platný do jeho odvolania, pozri nižšie. Osobné údaje uchovávame iba v rozsahu potrebnom na technické zabezpečenie základných funkcií webu, ako je vloženie inzercie a možnosť online odpovedať na inzerát. Ak je váš inzerát už neaktuálne môžete ho sami vymazať jednoducho kódom vygenerovaným automaticky systémom pre inzerciu, stačí pri inzeráte kliknúť na “zmazať” alebo “upraviť” a zadať platný email pri vložení inzerátu, potom do kolónky vložiť kód s emailu a preukázať tým autorstvo inzerátu a následne ho zmazať alebo upraviť.
Pre úpravu či zmazanie osobných údajov, tj. Dobrovoľne vložené inzercia zdarma, komentáre na webe alebo súborov cookies stačí napísať túto požiadavku na email info@free-dating.eu

Osobné údaje, ktoré spracovávame:
Osobné údaje ako je hlavne meno, email či ip adresa návštevníka spracovávame na základe udeleného súhlasu a plníme tak informačnú povinnosť pred začatím spracovania osobných údajov za účelom vloženie inzercie alebo komentára na webe. Ak pridáte komentár alebo inzerát, potom komentár, inzerát a ich metadáta budú uchovávané po dobu neurčitú. Údaje sú uchovávané na účely automatického rozpoznania a schválenie všetkých následných komentárov, miesto ich držanie vo fronte moderovanie. Komentáre návštevníkov môžu byť kontrolované prostredníctvom automatizovanej služby detekcie spamu, ktorá môže byť umiestnená v zahraničí. Keď návštevníci pridajú komentár na tento web, sú zhromažďované údaje zobrazené vo formulári pre komentár, ďalej IP adresa návštevníka a reťazec user agent definujúce prehliadač, čo pomáha k detekcii spamu.

Službe Gravatar môže byť poskytnutý anonymný reťazec vytvorený z vašej emailovej adresy (nazývaný aj hash), vďaka ktorému je možné určiť či túto službu používate. Po schválení vášho komentára je váš profilový obrázok viditeľný pre verejnosť v kontexte vášho komentára.
Ak nahrávate obrázky na tento web, mali by ste sa vyhnúť nahrávanie obrázkov s vloženými údajmi o polohe (EXIF GPS). Návštevníci webu môžu stiahnuť a zobraziť ľubovoľné dáta o polohe z obrázkov na webe.

V zoznamke, potom údaje potrebné pre založenie verejného profilu pre online zoznámenie, ktoré môže používateľ kedykoľvek bez problému zmazať či upraviť alebo o to požiadať na emaile info@free-dating.eu

Pre užívateľov, ktorí sa registrujú na tomto webe (ak majú túto možnosť), ukladáme tiež osobné údaje, ktoré uvádzajú vo svojom užívateľskom profile. Všetci používatelia môžu kedykoľvek vidieť, upravovať alebo zmazať svoje osobné údaje (s výnimkou toho, že nemôžu zmeniť svoje užívateľské meno). Administrátori webu môžu tiež tieto informácie zobraziť a upravovať.

Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo jedného alebo viacerých faktorov špecifických fyzickú, fyziologickú, genetické, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby.
Dbajte vo vlastnom záujme na ochranu citlivých údajov, ktoré nechcete zdieľať s ostatnými verejne.

Sociálne siete:
Na webe nájdete Facebook a Google widget aby sme vám umožnili vidieť a dať “like” našej Facebookovej stránke. Tento widget môže zhromažďovať niektoré dáta ako napríklad vašej IP adresu, ukladať a načítať súbory cookie vo vašom prehliadači, vložiť ďalšie kód sledovania a monitorovať interakciu s widgetem, vrátane korelácia vášho facebookového účtu s akoukoľvek akciou, ktorú urobíte v rámci widgetu napríklad “like” alebo zdieľanie Facebookovej stránky.

Zásady ochrany osobných údajov spracovateľských služieb:
https://www.facebook.com/full_data_use_policy
https://privacy.google.com/businesses/processorterms/
https://www.google.com/analytics/terms/dpa/dataprocessingamendment_20160909.html
https://cloud.google.com/terms/data-processing-terms/partner/
https://www.wedos.as/cs/zasady-zpracovani-osobnich-udaju.pdf
Privacy Policy
Privacy Notice for Visitors to Our Users ‘Sites
https://localise.biz/wordpress/plugin/privacy

Spracovateľské služby:
A. Google, so sídlom Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
B. Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland
C. WEDOS Internet, a.s., Masarykova 1230, 373 41, Hluboká nad Vltavou, Česká republi