Podmienky zoznamky

Inzerenti sami nesú zodpovednosť za svoje inzeráty, tak aby neboli v rozpore so zákonom a dobrými mravmi.
Nevhodné či podvodné inzeráty je možné nahlásiť kliknutím na odkaz pri každom inzeráte alebo zaslaním emailu na info@free-dating.eu

Váš email nebude zverejnený, slúži len pre editáciu inzerátu a možnosti odpovedať na Váš inzerát.
Okamžité zverejnenie na zoznamke je zadarmo bez registrácie.

Zákaz vkladania ponúk inzerátov s podvodným charakterom.

Táto webová stránka je poskytovaná na báze ZADARMO “ako je” a “ako je k dispozícii” a v dôsledku toho seznamka-zdarma-bez-registrace.eu neposkytuje žiadne záruky, či už výslovné, implikované, zákonné, alebo iné (vrátane implikovaných záruk za predajnosť a vhodnosť pre určitý účel) vrátane záruk alebo vyjadrenie, že materiál na tejto strane je úplný, presný, spoľahlivý, aktuálny, ktoré neporušujú práva tretej osôb, že prístup na túto webovú stránku bude bez prerušenia alebo bezproblémový, že táto webová stránka bude bezpečná, že akákoľvek rada alebo názor získaný od https://sk.free-dating.eu prostredníctvom tejto webovej stránky je presný alebo sa na neho dá spoľahnúť a všetky tvrdenia alebo záruky sú výslovne odmietnuté.

 

Vyhradzujeme si právo tieto podmienky meniť bez upozornenia, užívateľ je povinný sám kontrolovať aktuálne podmienky, vyhradzujeme si tiež právo zmazať alebo editovať vaše inzeráty a kedykoľvek obmedziť alebo ukončiť váš prístup na túto webovú stránku alebo na akýkoľvek bod tejto webovej stránky alebo jeho časť.